Reality Check

בחיי כל משקיע ישנם רגעים שבהם הוא נאלץ לעצור ולשאול את עצמו – האם התאוריה שלו תואמת את המציאות? עבור המשקיעים במניות הטכנולוגיה הגדולות רגע שכזה הגיע אתמול, בשעה שמדד […]

קרא מאמר ←